1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

പത്താം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സനോജിനും പ്രിന്‍സിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മംഗളാശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് മലയാളീ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റും ഈസ്റ്റ്‌ബോണില്‍ കുടുംബതോടൊപ്പം താമസിച്ചു വരുന്ന സനോജ് ജോസും പ്രിന്‍സിയും വിവാഹിതരായിട്ട് ഇന്നു പത്തുവര്‍ഷം തികയുന്നു. പത്താം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സനോജിനും പ്രിന്‍സിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേര്‍ന്നുകൊള്ളുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam