1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

കാനഡയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കാനഡയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 27 വയസ്, 180 സെന്റി മീറ്റര്‍ ഉയരം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 00353-833520012 (Ireland), 0091-8547032540 (India)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category