1 GBP = 98.20INR                       

BREAKING NEWS

പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഹാമില്‍; മാതൃകയായി ആറ്റിങ്ങല്‍ കെയര്‍ പ്രവാസി ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്ക് യുകെ വീണ്ടും

Britishmalayali
kz´wteJI³

റ്റിങ്ങല്‍ പ്രവാസി ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്ക് യുകെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ കിറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതല്‍ ഈസ്റ്റ്ഹാം ടൗണ്‍ ഹാളിനു സമീപമുള്ള (ബാര്‍ക്കിങ് റോഡ്) റോയല്‍ ഷെഫില്‍വെച്ച് ആണ് ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥലത്തെത്തി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category