1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

വാല്‍ത്തംസ്റ്റോ സെ.മേരീസ് ആന്റ് ബ്ലസ്സഡ് കുഞ്ഞച്ചന്‍ മിഷനില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ശുശ്രൂഷകള്‍ എല്ലാ ദിവസവും

Britishmalayali
ജോസ് ജോണ്‍

വാല്‍ത്തംസ്റ്റോ: സെ.മേരീസ് ആന്റ് ബ്ലസ്സഡ് കുഞ്ഞച്ചന്‍ മിഷനില്‍ ഔവര്‍ ലേഡി ആന്‍ഡ് സെന്റ് ജോര്‍ജ് പള്ളിയില്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഓണ്‍ലൈന്‍ ശുശ്രൂഷകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആറുമണിക്ക് ജപമാല, 6.30നു വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന, തുടര്‍ന്നു വണക്കമാസ പ്രാര്‍ത്ഥന എന്നീ തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.

തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഓണ്‍ലൈനിലില്‍ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി ഈ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സെ.മേരീസ് & ബ്ലസ്സഡ് കുഞ്ഞച്ചന്‍ മിഷന്റെ പ്രീസ്റ്റ് ഇന്‍ചാര്‍ജ് ഫാ.ജോസ് അന്ത്യാംകുളം എംസിബിഎസ് അറിയിച്ചു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category