1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

കൂടുവിടുന്ന കുഞ്ഞാടുകള്‍ :5-ാം ഭാഗം

Britishmalayali
പോള്‍ മണ്ഡലം

ദൈവമാതാവിന്റെ ലുത്തീനിയ

സാത്താന്റെ കെണിയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കുന്നതുമായ പ്രാര്‍ത്ഥന
എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും മറിയത്തോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയും സ്തുതിഗീതങ്ങളുമാണ് മുഴങ്ങികേള്‍ക്കുന്നത്. ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ നിശ്ശേഷം വിസ്മരിക്കുന്നു. പുത്രനായ ദൈവത്തിന് 10% മാത്രം സ്ഥാനം നല്‍കുന്നു. ദൈവപുത്രനായ യേശു പഠിപ്പിച്ച സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവേ.... എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥന പത്തിന് ഒന്ന് മാത്രമേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ. 153 മണി ജപം 53 മണി ജപം എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ... എല്ലാം മറിയം സ്തുതികള്‍.
എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന രീതിയില്‍ ചൊല്ലുന്ന മാതാവിന്റെ ലുത്തീനിയാ ഒന്നപഗ്രഥിച്ചു നോക്കാം.
1) ദൈവമാതാവിന്റെ ലുത്തീനിയ ശീര്‍ഷകം
2) സ്രഷ്ടാവിന്റെ മാതാവേ ഗദ്യരൂപം പ്രാര്‍ത്ഥന
3) സൃഷ്ടിതാവിന്റെ അമ്മ നീയേ പദ്യരൂപം
സ്രഷ്ടാവിന്റെ മാതാവോ?
ആരാണ് സ്രഷ്ടാവ്? പിതാവായ ദൈവം. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത സര്‍വ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് അമ്മയോ? ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെപ്പോലും സ്രഷ്ടാവായി പറയുന്നില്ല.
മാതാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ പ്രസവിച്ച പരി. കന്യകാമറിയം എപ്രകാരം ദൈവമാതാവാകും. ?
യേശുവിന്റെ മാതാവേ എന്നോ ലോകത്തിന്റെ മാതാവേ എന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ സാധൂകരിക്കാമായിരുന്നു.
ദൈവം ജീവന്‍ നല്കി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യസ്ത്രീയാണ് മാതാവ്. ആ മറിയത്തെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മാതാവേ എന്നു വിളിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതും ദൈവമാതാവ് എന്ന് പറയുന്നതും കടുത്ത ദൈവ നിന്ദയും ദൈവശിക്ഷയ്ക്കു കാരണമാകുന്നതും അല്ലേ? ദൈവം സ്വയംഭൂവാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് വിരുദ്ധവുമാണിത്.
ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവും രക്ഷകനും സൈന്യങ്ങളുടെ നാഥനുമായ കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഞാന്‍ ആദിയും അന്തവുമാണ്. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എനിക്കു സമനായി ആരുണ്ട്. (യെശയ്യ. 44: 8)
2.ബോധജ്ഞാനത്തിന്റെ സിംഹാസനമേ
ബോധജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രസാദവരത്തിന്റെയും മറ്റും പ്രഭവ സ്ഥാനം പരിശുദ്ധാത്മാണെന്ന് വി. ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും പരിപൂര്‍ണ്ണമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിള്‍ ഉദ്ധരണികള്‍ ഒന്നുംതന്നെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോള്‍ പരി. കന്യകാമറിയം എപ്രകാരം ബോധജ്ഞാനത്തിന്റെ സിംഹാസനമാകും.? മാതാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തുല്യമായി അവരോധിക്കുന്നത് ദൈവകോപത്തിന് കാരണാക്കുകയില്ലേ? ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാര്‍ത്ഥനയല്ലേ?
3. ദാവീദിന്റെ കോട്ടയേ നിര്‍മ്മല ദന്തംകൊണ്ടുള്ള കോട്ടയേ
ഈ വിശേഷണങ്ങളുടെ പൊരുളെന്ത്?
4. ഉഷകാല നക്ഷത്രമേ?
പ്രഭാത നക്ഷത്രം അല്പായുസ്സാണ്. ജീവന്റെ പുസ്തകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മറിയത്തിന്റെ പേര്‍ നിലനില്‍ക്കും.
5. സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിലേ
ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നില്‍ക്കൂടിയല്ലാതെ ആരും സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്നും യേശുക്രിസ്തു അസന്നിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവല്ലാതെ മറ്റൊരു വാതില്‍ ഇല്ല എന്നു ബൈബിളില്‍ വ്യക്തമായ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് മാതാവിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിലായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ യാതൊരര്‍ത്ഥവുമില്ല. അത് തെറ്റുമാണ്. ഈ വിശേഷണം യേശുവിന് മാത്രം യോജിച്ചതാണ്. യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം എടുത്തു മറിയത്തിനു കൊടുത്ത് മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു.
6. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ
 പീഡിതരുടെ സങ്കേതമേ
(പാപികള്‍ക്ക് പാപഭാരം പോക്കിടും സങ്കേതമേ -ലുത്തീനിയാ പദ്യരൂപം)
മനുഷ്യപുത്രന്‍ പാപികളെത്തേടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനും ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും  എന്റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലുടനീളവും പീഡിതരുടെ ആശ്വാസമായും പാപികളുടെ സങ്കേതമായും വര്‍ത്തിക്കുന്നത് കാണാം. മാത്രമല്ല ആ ബലിയര്‍പ്പണം വഴി പാപികളെല്ലാം മോചനം പ്രാപിക്കുന്നു. പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട സന്ദര്‍ഭവും യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്.  പ. മറിയം പാപികളുടെ സങ്കേതമായും പീഡിതരുടെ ആശ്വാസമായും വര്‍ത്തിച്ചതായി സുവിശേഷത്തിലെങ്ങും പറയുന്നില്ല. യേശുവിനു മാത്രം യോജിച്ച വിശേഷങ്ങള്‍ യേശുവിനു നല്‍കാതെ മറിയത്തിനു നല്കിമറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്തൊരു മഹാ അപരാധം!
7. മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി പൂര്‍വ്വപിതാക്ക•ാരുടെ രാജ്ഞി പ്രവാചക•ാരുടെ രാജ്ഞി
യേശുവിനെ പോലും ദാവീദിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  ദാവീദിന്റെ പുത്രാ എന്നില്‍ കനിയേണമേ. ദാവീദിന്റെ പുത്രന് ഹോശാനാ എന്നിങ്ങനെ  പോകുന്നു വിശേഷണങ്ങള്‍ (അബ്രഹാത്തിന്റെ മുന്‍പേ ഞാനുണ്ട് എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ മറിയം എപ്രകാരം  പൂര്‍വ്വപിതാക്ക•ാരുടെയും പ്രവാചക•ാരുടേയും രാജ്ഞിയാകും.?
ശ്ലീഹ•ാരുടെ രാജ്ഞി സ്വര്‍ഗ്ഗാരോപിത രാജ്ഞി അമലോത്ഭവ രാജ്ഞി
മാതാവ് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് ഉടലോടെ ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസം ശരിയാണോ?  ബൈബിളില്‍ ഇതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
1950 ല്‍ 12-ാം പീയൂസ് മാര്‍പ്പാപ്പാ മാതാവിന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേപ്പറ്റി എന്‍സൈക്ലോപീഡിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്  ഇപ്രകാരമാണ്.
''ഠവശലൃല  ശ െിീ ലഃുഹശരശ േൃലളലൃലിരല െീേ വേല അൗൈാുശേീി ശി വേല ആശയഹല ഥല േവേല ുീുല ശിശെേെ െശി വേല റലരൃലല ീള ുൃീാൗഹഴമശേീി വേമ േവേല രെൃശുൗേൃല െമൃല വേല ഡഹശോമലേ ളീൗിറമശേീി ീള വേല ൃtuവേ ''ചലം ഇമവേീഹശര ഋിര്യരഹീുലറശമ ഢീഹ1 ുമഴല 972 :1967) 
യേശുവോ ശ്ലീഹ•ാരോ പരി. കന്യകാമറിയത്തിന് അത്രവലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും നല്കിയിരുന്നില്ല. കാനായിലെ കല്യാണവിരുന്നില്‍ വച്ച് സ്ത്രീയേ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. ഈ വാദം ബാലിശമായി തോന്നാം. 
എന്നാല്‍ യേശു എന്നെങ്കിലും മറിയത്തെ അമ്മേ എന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരണസമയത്തുപോലും 'സ്ത്രീയേ ഇതാ നിന്റെ മകന്‍'' എന്നാണ് പറഞ്ഞത് (യോഹ: 19: 26)
(ആ സമയത്ത് മനുഷ്യന്‍ ആരായാലും അറിയാതെ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. അമ്മ സമീപത്ത് ഇല്ലെങ്കില്‍ പോലും) 
'അമ്മേ' എന്ന രണ്ടക്ഷരം യേശു ഉച്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ബൈബിളിന്റെ അര്‍ത്ഥഗതിയില്‍ എന്തുമാത്രം മാറ്റം വരുമായിരുന്നു.
ഈ സ്ത്രീയേ പ്രയോഗം ഒരു സത്യം ദ്യോതിപ്പിക്കുകയും മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പു തരികയുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്.?
1) യേശു ഭൂമിയുടെ പുത്രനല്ല സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. ഭൂമിയില്‍ യേശുവിന് അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഇല്ല. 
2. ഭൂമിയില്‍ മറിയത്തെ ദൈവത്തിനും യേശുവിനും ഒപ്പം പരിഗണിക്കുകയോ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നതിന്റെ സൂചനയുമല്ലെ ഈ പ്രയോഗം? അല്ലെങ്കില്‍ അരമായ ഭാഷയിലോ ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലോ അമ്മേ എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള എത്രയോ പദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്തിന് സ്ത്രീയേ എന്നു വിളിച്ചു.
പുനരുദ്ധാനത്തിനു ശേഷവും യേശു ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മാതാവിനല്ല. മാതാവിനു മാത്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ശ്ലീഹ•ാരും മാതാവിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും നല്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളില്‍ ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല. പിന്നെ മാതാവ് ഉടലോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹിതയായി എന്ന ബൈബിളില്‍ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസം വിശ്വാസികളില്‍ കടത്തിവിടുന്നതെന്തിനാണ്.? മറിയത്തിന്റെ കല്ലറപോലും ഇന്ന് ഖനനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരുന്നകാലത്ത് ശ്ലീഹ•ാര്‍ ആരും മറിയത്തെ രാജ്ഞി ആയി കരുതിയിട്ടില്ല. ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. പിന്നെപ്രകാരം ശ്രീഹ•ാരുടെ രാജ്ഞിയാകും.?
ദൈവദൂത•ാര്‍വണങ്ങും 
ദൈവലോകരാജ്ഞിയേ
(ലുത്തീനിയാ പദ്യരൂപം)


ദൈവദൂത•ാര്‍ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ വണങ്ങിയതായി ബൈബിളില്‍ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. മംഗളവാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നതിനായി വന്ന ദൈവപുത്രന്‍ ദൈവകൃപനിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി. എന്നു പറഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തതല്ലാതെ മറിയം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ ഒരു ദൈവദൂതനും മറിയത്തെ വണങ്ങിയിട്ടില്ല. മറിച്ചു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എത്തിയിട്ടായിരിക്കുമോ? സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ദൈവദൂത•ാര്‍ ദൈവത്തെയാണ് വണങ്ങുന്നത്. മറിയം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ മാലാഖമാര്‍ ദൈവത്തെ വണങ്ങുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു മറിയത്തെ വണങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയോ? എന്താണിതിന് അര്‍ത്ഥം. 
അര്‍ത്ഥത്തിലും ആശയത്തിലും വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിന് എതിരായി നില്‍ക്കുന്നതും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നതുമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് മാതാവിന്റെ ലുത്തിയാന എന്ന പേരില്‍ മുട്ടി•േല്‍ നിന്ന് ദിവസവും ചൊല്ലുന്നത്.
ദൈവസ്തുതികളില്‍ നിന്നും ദൈവമക്കളെ വ്യതിചലിപ്പക്കുവാന്‍ സാത്താന്‍ (തി•-യുടെ ശക്തി) ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെണി
വല്ലഭന്‍ തന്‍ പുത്രനാലേ
വല്ലഭയായ കന്യകേ. 
(ലുത്തീനയായ പദ്യരൂപം എന്താണിതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ?)
വല്ലഭന്‍ -ഭര്‍ത്താവ് എന്നാണ് പ്രധാന അര്‍ത്ഥം. നായകന്‍ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശക്തന്‍ എന്നും അപ്രധാനമായ അര്‍ത്ഥങ്ങളുണ്ട്.
വല്ലഭ ശക്തിയുള്ളവള്‍, നായിക എന്നൊക്കെ അര്‍ത്ഥം. അപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ പുത്രനാലെ വല്ലഭയായ കന്യകേ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്നു. മറിയത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ജോസഫാണ്. അപ്പോള്‍ ജോസഫിന്റെ പുത്രനാലേ വല്ലഭയായ കന്യകേ എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം വരുന്നത്.
 യേശു ദൈവപുത്രനാണ്. മറിയത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ പുത്രനല്ല വല്ലഭനു ശക്തന്‍ എന്നര്‍ത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും അഹഹ ങശഴവ്യേ എന്നര്‍ത്ഥം ഇല്ല. യേശുവിന്റെ ദൈവികാവകാശത്തെപ്പോലും നിഷേധിക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയല്ലേ ഇത്. വളരെ തന്ത്രപരമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെണിയല്ലേ ഇത്? സാത്താന്റെ കെണി. യേശുവിനോട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമല്ലേ ഈ സ്തുതിപ്പ്.
 അത്യന്തം വിരക്തിയുള്ള മാതാവേ, കളങ്കമറ്റ കന്യകയായ മാതാവേ, സദ്ബുദ്ധിയുടെ മാതാവേ, വിവേകമതിയായ, കന്യകേ, വല്ലഭയായ കന്യകേ
 എന്തെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളും വിശേഷ്യങ്ങളും 
അത്യന്തം വിരക്തിയുള്ളമാതാവേ!  മാതാവിന്റെ വിശേഷണം ! മാതാവിനു വിരക്തിയുണ്ടെന്ന് ആരു പറഞ്ഞു? ജോസഫുമായി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയിരുന്നു. അവര്‍ ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്ക•ാരായി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ജീവിച്ചു. മറിയത്തിനു യേശുവിനെ കൂടാതെ സന്താനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കരെപ്പോലെ പെരും നുണകള്‍ വിശ്വാസികളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവസാനം ഈ പെരുംനുണകള്‍  ചൊല്ലിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിപ്പിക്കുന്നു.! ബൈബിള്‍ എന്ന മഹാ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ എത്രമാത്രം ശോഭകേടുചെയ്യുന്നു. സാത്താന്‍പൂജക്കാരല്ലെ ഇതിലും ഭേദം. സാത്താന്‍ പൂജക്കാര്‍ നേരിട്ടു സാത്താനെ പൂജിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് സാത്താനിക് ആയ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ചൊല്ലുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിശേഷണമാണോ? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടിയ സമയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാസ്യജന്യമായ മറിയം സ്തുതികള്‍ നടത്തുന്നത്. 
ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്ക•ാരായി ജീവിച്ച മറിയത്തിനും ജോസഫിനും കുട്ടികള്‍ ജനിച്ചില്ല. എങ്കില്‍ മാതാവ് വന്ധ്യയോ ജോസഫ് ഷണ്ഡനോ ആയിരിക്കണം. ജോസഫ് ഷണ്ഡനായിരിക്കാനാണ് കൂടുതല്‍ സാദ്ധ്യത.!
കളങ്കമറ്റ കന്യകയായ മാതാവേ- മാതാവ് ജോസഫുമായി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയിരുന്നു. എത്രകാലത്തെ പരിചയത്തിനും സ്‌നേഹബന്ധത്തിനും ശേഷമായിരിക്കാം അവര്‍ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയത്. യൗവ്വനം മുറ്റി നില്‍ക്കുന്ന ഈ കാലയളവില്‍ മാതാവ് മനസ്സുകൊണ്ടു പോലും ജോസഫുമായി പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആര്‍ക്കു പറയാന്‍ സാധിക്കും? മാത്രമല്ല ഇതു ചൊല്ലുന്നവര്‍ സ്വന്തം സഹോദരിയേ (അവള്‍ എത്ര വിശുദ്ധയാണെങ്കിലും) ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുമേ? 
സദ്ബുദ്ധിയുടെ മാതാവേ- ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിശേഷണം! ഇതുകേട്ടാല്‍ ദുര്‍ബുദ്ധിയുടെ മാതാവ് വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നും. അങ്ങനെ അന്തസ്സാരശൂന്യവും അര്‍ത്ഥരഹിതവുമായ ഹാസ്യജന്യവുമായ വിശേഷണങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനു പകരം മറിയത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണാത്മാവോടും പൂര്‍ണ്ണശക്തിയോടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ബൈബിളില്‍ വിരുദ്ധമായ ഈ മറിയം സ്തുതികള്‍ ചൊല്ലുന്നത്. സ്പീക്കര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചത്തില്‍ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നഗരപ്രദക്ഷിണം നടത്തുമ്പോള്‍ വിജാതീയര്‍ പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കുന്നു.!
മാതാവ് മനുഷ്യസ്ത്രീയായിരുന്നു. ജോസഫുമായി വിവാഹവാഗ്ദാനം നടത്തിയിരുന്നു. ജോസഫിന്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു. പിന്നെ അത്യന്തം വിരക്തിയുള്ള മാതാവേ കന്യകാത്വത്തിനു ഭംഗം വരാത്ത മാതാവേ കളങ്കമറ്റ കന്യകയായ മാതാവേ എന്നെല്ലാം അപരനാമങ്ങള്‍ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം എന്ത്?
സ്വര്‍ണ്ണാലയമേ
മാതാവും സ്വര്‍ണ്ണവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്? മാതാവിന് സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങളോ സ്വര്‍ണ്ണ സമ്പത്തോ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വര്‍ണ്ണ നിറമുള്ളവള്‍ എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ! ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന നിരന്തരം ഉരുവിടുന്ന പുരുഷ•ാര്‍ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം അമ്മയെ സ്വര്‍ണ്ണനിറമുള്ള അമ്മച്ചി എന്നു വിളിക്കുമോ? കാമുകന്‍ കാമുകിയേയോ ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയേയോ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ധ്വനിക്കുന്നത് ശ്യംഗാര രസമാണ്.
കന്യകാകുലത്തിനേറ്റം വന്ദനീയമായ മൗലിയേ
കണ്ണിനെല്ലാം പുണ്യപൂര്‍ത്തിയായിട്ടും കണ്ണാടിയേ
മാനവര്ക്കു മോദമേറും മാനനി മാണിക്യമേ
പൊന്നുകൊണ്ടു മിന്നിടും വന്ദനീയ ഗേഹമേ
 (ലുത്തീനിയ പദ്യ രൂപം)
മാനിനിമാരുടെ മൗലിയില്‍ മേവുന്ന
മാണിക്യ കല്ലെന്നേ ചൊല്ലാവൂ താന്‍
മന്നിലേ മാനിനീ മൗലിമാലേ............
കൃഷ്ണഗാഥ ചെറുശേരി
ഇവിടെ മാനനി മാണിക്യം എന്ന പ്രയോഗവും ശ്യംഗാര രസമാണു ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറുശേരിയുടെ രുഗ്മിണീ സ്വയംവരത്തിലെ ഈരടികളോടു സാമ്യം. 
''മാനിനി' എന്നാല്‍ പ്രണയ കലഹമുള്ളവള്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം സ്ത്രീ എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട് സുന്ദരി എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കവികള്‍ ഈ പദം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ മാനനി മാണിക്യമേ എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം അതിസുന്ദരി എന്നാണന്നതില്‍ സംശയമില്ല. 
''മാനവര്‍ക്കു മേദമേറും മാനിനി മാണിക്യമേ' എന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അതിസുസുന്ദരി എന്നാണ് ഇവിടെയും പ്രധാനം ശ്യംഗാര രസം തന്നെ.
പൊന്നുകൊണ്ടു മിന്നിടും വന്ദനീയ ഗേഹമേ
മാതാവിന്റെ ശരീരം സ്വര്‍ണ്ണം കൊണ്ടു മിന്നുന്നതായിരുന്നു പോലും. ചുരുക്കത്തില്‍ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ചാപല്യം കൊണ്ടും മാനവര്‍ക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നവളും ധാരാളം സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞവളുമായ സുന്ദരി എന്ന് ഇവിടെ അര്‍ത്ഥം വരുന്നു.
ഇവിടെ മാതാവിനെ ശ്യംഗാര സ്വരൂപിണിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന ചൊല്ലുന്ന ഏതെങ്കിലും പുരുഷ•ാര്‍ സ്വന്തം അമ്മയേയോ സഹോദരിയേയോ ഇതു പോലെ സംബോധന ചെയ്യുമോ? 
 ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഹാസ്യ ജന്യമായ   ഈ മറിയം സ്തുതിപ്പുകളിലൂടെ വ്യഥാവിലാകുന്നത്.
ദൈവദൂത•ാര്‍ വണങ്ങും
ദൈവലോക രാജ്ഞിയെ
ഭൂലോകപാപം ഹനിക്കും
ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടേ
ഞങ്ങള്‍തന്‍ പാപങ്ങളെല്ലാം
നീ ദയയാല്‍ ക്ഷമിച്ചീടണമേ
ലുത്തീനിയാ പദ്യരൂപം
ഭൂലോകപാപങ്ങള്‍ ഹനിക്കുവാന്‍ ഗാഗുല്‍ത്തായില്‍ സ്വയം ബലി അര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനല്ലാതെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുവോ മറ്റ് അത്ഭുത പ്രവൃത്തിചെയ്യുവാനോ ഉള്ള അധികാരം ഒരു സ്ത്രീക്കു നല്‍കിയതായി ബൈബിളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന മറിയത്തിനോടുളളതാണോ യേശുവിനോടുള്ളതാണോ എന്നുപോലും സംശയിക്കുന്നു. ഭൂലോകപാപങ്ങള്‍ ഹനിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടാരാണ്.?
 അടുത്ത ദിവസം യേശു അവന്റെ അടുത്തേക്കു വരുന്നതു കണ്ട് അവന്‍ (സ്‌നാപകയോഗന്നാന്‍) പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന കുഞ്ഞാട്
യോഹ 1-29
ദൈവദൂത•ാര്‍ വണങ്ങും ദൈവലോക  രാജ്ഞിയേ തുടങ്ങിയ സ്തുതിപ്പിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഭൂലോക പാപം നീക്കും ദൈവത്തിന്‍ കുഞ്ഞാടേ എന്നു പ്രയോഗിച്ചാല്‍ അതു മറിയത്തിന്റെ വിശേഷണം തന്നെ സംശയമില്ല. (യേശുവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നു ചിലര്‍ പറയുന്നുണ്ട്.) എന്നാല്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ യേശുവിന്റെ മഹത്വം എടുത്തു മറിയത്തിനു കൊടുത്ത് യേശുവിനെ പുറം തള്ളുന്നു.
ചുരുക്കത്തില്‍ മനുഷ്യരുടെ പാപംപരിഹാരത്തിനു കുരിശില്‍ മരിച്ച യേശുവിന്റെ സഹനബലിയ്ക്കു യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലാതാക്കിക്കളയുന്നു. യേശു മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തില്‍ ജനിച്ചു എന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടു മറിയം ഭൂലോകപാപം ഹനിച്ചവള്‍ എന്ന സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹത നേടി. 
ജപമാല സമര്‍പ്പണം
മുഖ്യദൂതനായ വി. മിഖായേല്‍, ഗബ്രിയേല്‍, റപ്പായേല്‍, പത്രോസ്, മുതലുള്ള ശ്ലീഹ•ാരെയെല്ലാം വിളിക്കുന്നു. ശേഷം പറയുന്നു. ഞങ്ങള്‍ നല്കിയ 153 മണി ജപം നിങ്ങളുടെ സ്തുതികളോട് കൂടി ചേര്‍ത്ത് പരി. മാതാവിന്റെ തൃപ്പാദത്തില്‍ കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു ആമ്മേന്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്തുതികളോട് ചേര്‍ത്ത്.... മേല്‍പറഞ്ഞ മാലാഖമാരും ശ്ലീഹ•ാരും പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നും  ആ സ്തുതികളില്‍ ചേര്‍ത്ത് തങ്ങളുടെ സ്തുതികളും മറിയത്തിന്റെ പാദത്തില്‍ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു എന്നല്ലേ അര്‍ത്ഥം. മാലാഖമാരും ശ്ലീഹ•ാരും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ദൈവത്തെയാണോ സ്തുതിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ മാത്രം. ഇവിടെ മറിയത്തെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആക്കുന്നു.
പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കുന്നത് ദൈവം. ആരുവഴി യേശുവഴി എന്ന് വി. ഗ്രന്ഥം അസന്നിഗ്ധമായും ആവര്‍ത്തിച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിന്റെ തൃപ്പാദത്തില്‍ കാഴ്ച വെക്കുവാന്‍ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ മറിയം സ്തുതികളാണെല്ലാം.
നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ എല്ലാം മറിയം സ്തുതികള്‍മാത്രം. നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന ആ സ്തുതികള്‍ ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവം പൂര്‍ണ്ണമായും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു.
 പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ  ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ
ഇവിടെയും മറിയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആരാണ് നമുക്കുവേണ്ടി  ദൈവസന്നിധിയില്‍ മദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത്. ആരാണ് പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്?
മറിയമോ മറ്റ് വിശുദ്ധരോ? ബൈബിളില്‍ ഒരിടത്തും അതു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ആരാണ് 
'മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്തവനും  ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നു നമുക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്‌നേഹത്തില്‍ നിന്നും ആരു നമ്മെ വേര്‍പെടുത്തും?  - റോമ -8: 34

(റോമാ : 8: 34)
''യേശുവാക'െ എക്കേും നിലനില്‍ക്കുതുകൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം കൈമാറപ്പെടുില്ല. തിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവരെ പൂര്‍ണ്ണമായും രക്ഷിക്കുവാന്‍ അവനു കഴിവുണ്ട്. എക്കേും ജീവിച്ചിരിക്കുവനായ അവന്‍ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കുു. ''ഹെബ്രായര്‍ 7.25''
ആകാശത്തിനു കീഴില്‍ ഭൂമിക്കുമുകളില്‍ അവന്റെ നാമമല്ലാതെ ഒരു നാമവും എഴുതപ്പെ'ി'ില്ല. - ബൈബിള്‍
അത്യന്തം വിരക്തിയുളള മാതാവേ
കന്യകാത്വത്തിനു ഭംഗം വരാത്ത മാതാവേ.''
ലുത്തീനിയ
ആരുകേ'ാലും പരിഹസിച്ചുപോകു ഹാസ്യജന്യമായ  ഈ സ്തുതിപ്പിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്ത്? കന്യാകാത്വത്തിനു ഭംഗം വരാത്ത മാതാവേ എു പറയുമ്പോള്‍  കന്യകാചര്‍മ്മത്തിനു ഭംഗം വരാത്ത മാതാവേ എാണര്‍ത്ഥം. അതായത് കന്യാചര്‍മ്മം പൊ'ാത്ത മാതാവേ എര്‍ത്ഥം.  എാല്‍ അങ്ങനെയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാമല്ലോ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെ ഇത്രമാത്രം ക്രൂരമായി പരിഹസിക്കണമോ? പെറ്റ തള്ളയെ ഇപ്രകാരം ആരെങ്കിലും  വിളിക്കുമോ? അവിവാഹിതരായ സഹോദരിമാരെ ഇപ്രകാരം വിളിക്കുമോ? ഓരോ സന്ധ്യകളിലും മറിയം ഈ പരിഹാസശരങ്ങള്‍ ഏറ്റു പിടയുു. യേശുവിനെ കൂടാതെ  ഇവര്‍ക്കു വേറെ സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരുുവെ് വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയില്‍ ബൈബിള്‍ പറയുു. ഇതു സാത്താന്റെ കെണി. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യമക്കള്‍ക്ക് സ്വപുത്രനെ ബലിയായി നല്കിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുതിനുപകരം എല്ലാ സന്ധ്യകളിലും മറിയത്തെ പരിഹസിക്കുു.!
അവനോ ജനക്കൂ'ത്തോടു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുപ്പോള്‍ അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അവനോടു സംസാരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തു നിിരു ഒരുവനോട് പറഞ്ഞു. നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നിാേടു സംസാരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടു പുറത്തു നില്‍ക്കുു. '' മത്തായി 12: 44-47 മാര്‍ക്കോസ് 3: 31-35 , ലൂക്കാ 8: 19-21
''യഹൂദരുടെ കൂടാരത്തിരുനാള്‍ സമീപിച്ചിരുു അവന്റെ സഹോദരന്മാര്‍ അവനോടു പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികള്‍ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാര്‍ കാണേണ്ടതിന് നീ ഇവിടെ വി'ു പോകുക. അവന്റെ സഹോദരന്മാര്‍ പോലും അവനില്‍ വിശ്വസിച്ചില്ല.''
അവര്‍ വിസ്മയഭരിതരായി ചോദിച്ചു. ഇവന് ഈ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും എവിടെനി്?  ഇവന്‍ ആ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ? മറിയമല്ലേ ഇവന്റെ അമ്മ? യാക്കോബ്, ശീമോന്‍, യൂദാസ് എിവരല്ലെ ഇവന്റെ സഹോദരങ്ങള്‍? ഇവന്റെ സഹോദരിമാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂ'ത്തിലുണ്ടല്ലോ.''മത്തായി 13: 53-56, മാര്‍ക്കോസ് 6: 14-29 , ലൂക്കാ 9: 7-9
പ. കന്യാമറിയത്തിന് വേറെ സന്താനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുു എു പറയുതില്‍ ഖേദിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്ത്? ഭര്‍ത്തൃമതിയായി ജീവിച്ച മറിയത്തിന് സന്താനങ്ങള്‍ ഇല്ലെു പറയുതാണ് അപമാനം. മാതാവിനും നമ്മേപ്പോലെ ഉത്ഭവപാപം ഉണ്ടായിരുില്ലേ? സത്യത്തെ സത്യം പോലെ കണ്ടതു കൊണ്ട് കര്‍ത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് ഒരു കോ'വും ത'ുില്ല. മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗോപ്യമാക്കുവാന്‍ നുണക്കഥ എഴുതുമ്പോഴാണ് പലര്‍ക്കും സംശയമുണ്ടാകുത്.
വി. ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുതിന് നേര്‍ വിപരീതമായി പഠിപ്പിക്കുകയും വ്യതിയാനം വരുത്തുകയും ചെയ്യുത് എന്തിനെ ചോദ്യം അവശേഷിക്കുു. മാത്രമല്ല ''തത്തമ്മേ പൂച്ച'' എ രീതിയില്‍ വിശ്വാസികളേക്കൊണ്ട് ആയിരമായിരം പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്യുു.!! ഈ മഹാപാപം ദൈവം ക്ഷമിക്കയില്ല.
''മൂു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം കേപ്പായെ കാണുവാന്‍ ഞാന്‍ ജറുസലേമിലേക്കു പോയി. അവനോടുത്തു പതിനഞ്ചു ദിവസം ഞാന്‍ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. കര്‍ത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെയല്ലാതെ അപ്പസ്‌തോലന്മാരില്‍ മറ്റാരെയും ഞാന്‍ കണ്ടില്ല.''  ഗലാത്തി 1: 18-19
ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ യേശുവിന്റെ സഹോദരരെപ്പറ്റി ബൈബിളില്‍ പറയുുണ്ട്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category