1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ മാസ്റ്റേഴ്‌സിനു പഠിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള മലങ്കര കത്തോലിക്കാ യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ ഫിസിഷന്‍ അസോസിയേറ്റ് (മാസ്റ്റേഴ്സ്)ന് പഠിക്കുന്ന, 24 വയസ്സുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള മലങ്കര കത്തോലിക്ക യുവതിക്ക്, യുകെയില്‍ ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജോണ്‍സന്‍: 07846813781

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category