1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

ബാംഗ്ലൂരില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു തീയ്യ യുവതിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബാംഗ്ലൂരില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറായ ഹിന്ദു തീയ്യ യുവതിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു. 27 വയസ്, അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് പൊക്കം. ബി ടെക്. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശം. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category