1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ സയന്റിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിയ്ക്ക് ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ സയന്റിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം ഉള്ള 24 വയസ്സ് ഉള്ള ആര്‍സി യുവതിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം ഉള്ള അനുയോജ്യരായ വരന്‍മാരുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07488557851

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category