1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

കൊച്ചി ഇന്‍ഫോടെക് പാര്‍ക്കില്‍ ഓഡിറ്റര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ങ്ങനാശേരി അതിരൂപതയില്‍പെട്ട 24 വയസ്സുള്ള ആര്‍സി യുവതി. എം കോം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചി ഇന്‍ഫോടെക് പാര്‍ക്കില്‍ (American based company) ഓഡിറ്റര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ വിദേശത്തൊ നാട്ടിലോ ഉള്ള വരന്‍മാരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category