1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍ വിവാഹം: കുവൈറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെല്‍ത്തില്‍ നഴ്‌സായ റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുനര്‍ വിവാഹം: കുവൈറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെല്‍ത്തില്‍ നഴ്‌സായ 32 വയസ്സുള്ള റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉയരം: 162 cm.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
07448988012, 07384 799296, +919447032212

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category