1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്ത കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയില്‍പ്പെട്ട മലയാളി നഴ്‌സിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയില്‍പ്പെട്ട വെളുത്തതും സുന്ദരിയുമായ ആര്‍സി യുവതി, 26 വയസ്സ്, 166 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ഡ് ആയ നഴ്‌സിന് യുകെയില്‍ നിന്നുള്ള  യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 07738698012, 07915160063, [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category