1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

രാമായണമാസം തത്സമയം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് തത്സമയം ചെയ്യുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍ക്കിടകം ഒന്നു മുതല്‍ രാമായണ മാസം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് സമയം തത്സമയം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. രാമായണ മാസം ദിവസം 17: ഇന്നു പാരായണം ചെയ്യുന്നത് 

അനില്‍കുമാര്‍ (തലശ്ശേരി, ബര്‍മിംഗ്ഹാം), ഹരികുമാര്‍ (കോട്ടയം, മാഞ്ചസ്റ്റര്‍) എന്നിവര്‍.
7.30PM UK, 12.00 PM IND, 2.30 PM ET

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category