1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

രാമായണമാസം തത്സമയം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് തത്സമയം ചെയ്യുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍ക്കിടകം ഒന്നു മുതല്‍ രാമായണ മാസം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് സമയം തത്സമയം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. രാമായണ മാസം ദിവസം 20: പന്തളം സ്വദേശിയും നോട്ടിംഗ്ഹാമില്‍ താമസിക്കുന്ന മുരളീധരന്‍ പിള്ളയും ഒപ്പം മാതാവുമാണ് ഇന്ന് രാമായണ പാരായണം ചെയ്യുവാന്‍ എത്തുന്നത്.

7.30PM UK, 12.00 PM IND, 2.30 PM ET

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category