1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

രാമായണമാസം 21-ാം ദിവസം: ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കാര്‍ഡിഫിലെ ജിഷ മധു മോഹനും പൂജയും ആതിരയും

Britishmalayali
kz´wteJI³

ര്‍ക്കിടകം ഒന്നു മുതല്‍ രാമായണ മാസം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് സമയം തത്സമയം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. രാമായണ മാസം ദിവസം 21: ഇന്നു പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പട്ടാമ്പി സ്വദേശിനിയും വെയില്‍സിലെ കാര്‍ഡിഫ് ല്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയട്ടുള്ള സംഗീത നൃത്താധ്യാപിക ജിഷ മധു മോഹനും ഒപ്പം പൂജയും ആതിരയും.

7.30PM UK, 12.00 PM IND, 2.30 PM ET

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category