1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

രാമായണമാസം 22-ാം ദിവസം: ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കാര്‍ഡിഫിലെ പ്രസന്ന ഉണ്ണിയും ജയശ്രീയും അജിതയും

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദ്ധ്യാത്മരാമായണം കര്‍ക്കിടകം ഒന്നു മുതല്‍ രാമായണ മാസം 2020 ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് സമയം തത്സമയം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. രാമായണ മാസം ദിവസം 22: കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിനിയും ഹെയര്‍ഫീല്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രസന്ന ഉണ്ണി ഒപ്പം ചേരുന്നത് ജയശ്രീ നായരും (മല്ലപ്പള്ളി/ബാത്ത്), അജിത നായരും (കൊല്ലം/ഹെയ്‌സല്‍).

7.30PM UK, 12.00 PM IND, 2.30 PM ET

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category