1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

രാമായണമാസം 29-ാം ദിവസം: ഇന്നു പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിദാസ് നായരും ഒപ്പം വിദ്യാ നായരും

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദ്ധ്യാത്മരാമായണം കര്‍ക്കിടകം ഒന്നു മുതല്‍ രാമായണ മാസം 2020 ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30ന് സമയം തത്സമയം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. രാമായണ മാസം ദിവസം 29: ഇന്ന് രാമായണ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ ലണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്ന ഹരിദാസ് നായരും ആലപ്പുഴ ജില്ല വയലാര്‍ സ്വദേശിനി വിദ്യാ നായരും ചേര്‍ന്നാണ്.

7.30PM UK, 12.00 PM IND, 2.30 PM ET

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category