1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

ടൊറന്റോയില്‍ പിആര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കാനഡയിലെ ടൊറന്റോയില്‍ പിആര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. എംബിഎ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 33 വയസ്. പ്രൊഫഷണല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാനഡയിലെ യുഎസ്എയിലോ സെറ്റില്‍ ചെയ്ത യുവാക്കളില്‍ നിന്നുമാണ് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - +919544678796

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category