1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

ചിത്രാലക്ഷ്മിയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെ മലയാളികളുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നൃത്ത അദ്ധ്യാപികയായ ചിത്രാ ലക്ഷ്മിയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് ടീം ദക്ഷിണ. പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി ഒരു സര്‍പ്രൈസ് വീഡിയോയും ടീം ദക്ഷിണ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam