1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെ പൗരത്വമുള്ള യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു; സഭാവ്യത്യാസം പ്രശ്‌നമല്ല

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുനര്‍വിവാഹം: ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ യുകെ പൗരത്വം നേടിയിട്ടുള്ള പാലാ രൂപതയില്‍പ്പെട്ട ആര്‍.സി.എസ്.സി യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവ്യത്യാസം പ്രശ്‌നമല്ല. രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട്. 49 വയസ്സ്, 177 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം.

കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
Phone (UK) 0044 7536980480, (India) 0091 9656767639

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category