1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

ഖത്തറില്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറായ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ത്തര്‍ ഓഫ്ഷോറില്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് യുകെയിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 29 വയസ്, 179 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category