1 GBP = 95.50 INR                       

BREAKING NEWS

നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം ഇന്ന് മുതല്‍ 25 വരെ; ആദ്യ ദിനം പാലക്കാട് ശ്രീറാമും മകന്‍ ഭാരത് നാരായണനും

Britishmalayali
kz´wteJI³

വരാത്രി സംഗീതോത്സവം ഇന്ന് മുതല്‍ ഈമാസം 25 വരെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7.30 മുതല്‍ 8.30 വരെ നടക്കും. ഒന്നാം ദിവസം പ്രസിദ്ധ കര്‍ണാടക സംഗീത, സിനിമ പിന്നണി ഗായകനും പുല്ലാങ്കുഴല്‍  വിദഗ്ധനും സംഗീത സംവിധയകനുമായ പാലക്കാട് ശ്രീറാമും ഒപ്പം മകന്‍ ഭാരത് നാരായണനും പങ്കെടുക്കും. ഭരത് ഒരു യുവ കര്‍ണാടക സംഗീത, പുല്ലാങ്കുഴല്‍, മൃദംഗ വിദഗ്ധനാണ്.  


Time 7.30PM UK, 12.00 PM IND, 2.30 PM ET.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category