1 GBP = 98.50INR                       

BREAKING NEWS

ടാക്സി ഓടിക്കുകയും ഏജന്‍സി നഴ്സായി വര്‍ക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭകനാണോ നിങ്ങള്‍? ഇന്‍കം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍മെന്റുകള്‍ ആക്കാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവ

Britishmalayali
kz´wteJI³

രുന്ന ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭകര്‍, വരുമാന നികുതി തവണകളായി അടയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കില്‍ അതിന് പലിശ നല്‍കേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ വലയുന്നഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഒരു ഇരുട്ടടിയാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം. ജനുവരിയില്‍ അടയ്ക്കേണ്ട തുക, കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമായ വിധത്തില്‍ തവണകളാക്കുവാന്‍ സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു.

നേരത്തേ, ഇത്തരത്തില്‍ തവണകളായി തുക അടയ്ക്കുവാന്‍ 10,000 പൗണ്ടില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളു എങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതലേ്പരെ ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കോള്ളാന്‍ ഉയര്‍ന്ന വരുമാന പരിധി 30,000 പൗണ്ട് ആക്കി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുകയ്ക്ക് പലിശ നല്‍കേണ്ടതായി വരും. ഇങ്ങനെ സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് അധിക ബാദ്ധ്യതയായി എത്തുന്നത് 2.6 ശതമാനം പലിശയാണ്.

നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങള്‍ ജൂലായില്‍ ലഭിക്കുന്ന ടാക്സ് ബില്‍ വര്‍ഷാവസാനം വരെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം നല്‍കിയിരുന്നു.ഇതിന് പലിശ ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇത് തീര്‍ച്ചയായും സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് ഏറ്റ വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ദര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. കൊറോണ മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവുമധികം അനുഭവിച്ചതും ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവരായിരിക്കും എന്നും അവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

നേരത്തേ, ഇവര്‍ക്ക് വരുമാന നികുതി നല്‍കുന്നതില്‍ 12 മാസം വരെ സമയം നല്‍കുമെന്ന് ചാന്‍സലര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍, ആ സൗകര്യത്തിന് ഇത്ര വലിയ വില നല്‍കേണ്ടതായി വരുമെന്നോര്‍ത്തില്ലെന്നാണ് പല സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭകരും പറയുന്നത്. പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമൂഖീകരിച്ച്, അതില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു കൈത്താങ്ങാകേണ്ടതിനു പകരം കൂടുതല്‍ ശക്തിയുള്ള പ്രഹരങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളില്‍ വരുന്ന വീഴ്ച്ചകള്‍ക്ക് സുനാകിന് കനത്ത വിമര്‍ശനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളുടെ ഫലം ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കാതെ വരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ജൂലായ് മാസത്തോടെ തന്നെ പലര്‍ക്കും ലഭിച്ചിരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ സഹായങ്ങള്‍ നിലച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതില്‍ ഇന്‍കം ടാക്സ് നല്‍കുന്ന 2.47 ദശലക്ഷം സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരെ സെല്‍ഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്‍കം സപ്പോര്‍ട്ട് സ്‌കീമില്‍ നിന്നും ഓഴിവാക്കിയതായും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കാരണങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത് 2019 ഏപ്രിലിനു ശേഷം സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തി ജീവിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചവരാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി സ്വയം തൊഴിലില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥ. മാത്രമല്ല, ഇത് 50,000 പൗണ്ടില്‍ കുറവാകുകയും വേണം. ഇത് ഫ്രീലാന്‍സേഴ്സിനും സീറോ അവര്‍ വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്കും പ്രശ്നമാകുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category