1 GBP = 98.40INR                       

BREAKING NEWS

യുഎഇയില്‍ നിന്നും എംബിബിഎസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി കേരളത്തില്‍ ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി ചെയ്യുന്ന മുസ്ലീം യുവതിയ്ക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുഎഇയില്‍ നിന്ന് സ്‌കൂള്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍, എംബിബിഎസ് ബിരുദം എന്നിവ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കേരളത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഹൗസ് സര്‍ജന്‍സി പൂര്‍ത്തിയാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കേരളത്തില്‍ സെറ്റില്‍ഡ് ആയ മുസ്ലിം യുവതിക്ക് യുകെയിലെ ഡോക്ടര്‍, എഞ്ചിനീയര്‍, ബിസിനസ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളില്‍ നിന്ന് വിവാഹലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.

മുസ്ലീം യുവതി, സാമ്പത്തികമായി ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള കുടുംബം, തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ താമസം, 25 വയസ്സ്, ഉയരം 5' 4.

യുകെയില്‍ നിന്നുള്ള അനുയോജ്യമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.

Mob:(+91)9946164470), (+91)9605391938. Whatsapp : (+91) 9946344846

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category