1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

റവ. വര്‍ഗീസ് മാത്യുവിന്റെ എട്ടാം ചരമ വാര്‍ഷികം നാളെ

Britishmalayali
kz´wteJI³

റവ. വര്‍ഗീസ് മാത്യു (രജി അച്ചന്‍) പഴമ്പള്ളില്‍, കവിയൂര്‍ (സി.എസ്.ഐ ചര്‍ച്ച്) നിര്യാതനായിട്ട് നാളെ 30-10-2020ന് എട്ടു വര്‍ഷം തികയുന്നു. അച്ചന്റെ ജീവിതത്തിനായും ശുശ്രൂഷകള്‍ക്കായും ദൈവത്തിന് സ്‌ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു - പഴമ്പള്ളില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍.

അച്ചന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയും പ്രണാമം അര്‍പ്പിക്കുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category