1 GBP = 98.80INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകളില്‍ ഉള്ളവരില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെയില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ബി.എസ്.സി നഴ്‌സ്, 27 വയസ്, 170 സെന്റി മീറ്റര്‍ ഉയരം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : +44 7464798032

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category