1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ബര്‍മിങാമിലെ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ബര്‍മിങാമിലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഫുള്‍ ടൈം ജോലി ചെയ്യാന്‍ അവകാശമുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. മാത്‌സും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാനും അറിയണം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകള്‍ നന്നായി അറിയുന്നവരും ആയിരിക്കണം. മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകള്‍ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ജോലിചെയ്യാനും പൊസിറ്റീവ് മനോഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ [email protected] എന്ന മെയില്‍ ഐഡിയിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam