1 GBP = 98.30INR                       

BREAKING NEWS

എംഡി ചെയ്യുന്ന സിറിയന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് ഡോക്ടര്‍മാരായ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

തോളജയില്‍ എംഡി ചെയ്യുന്ന സിറിയന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് ഡോക്ടര്‍മാരായ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അങ്കമാലി സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ശാസ്ത്രഞജന്‍മാരാണ്.
 
27 വയസുള്ള യുവതിയുടെ പൊക്കം അഞ്ച് അടി രണ്ട് ഇഞ്ച് ആണ്. യുകെയിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള കാത്തലിക് മലയാളി യുവാക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.
 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം:[email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category