1 GBP = 98.30INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ ഡോക്ടര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന മലങ്കര കാത്തോലിക്ക യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ ഡോക്ടര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം ഉള്ള മലങ്കര കാത്തോലിക്കയുവതി 27/162cm യുകെയില്‍ ജോലി ഉള്ള സല്‍സ്വഭാവികളായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാക്കളുടെ മാതാ പിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
contact : 07716105546
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category