1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

പിവി പോളിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികം ഇന്ന്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബേസിംഗ്സ്റ്റോക്ക് മലയാളി വിന്‍സെന്റ് പോളിന്റെ പിതാവ് പിവി പോളിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികം ഇന്ന് ആചരിക്കും.കോട്ടയം മുട്ടുച്ചിറ പാണക്കുഴി വീട്ടില്‍ പിവി പോള്‍  കടുത്തുരുത്തി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category