1 GBP =99.20INR                       

BREAKING NEWS

ഒഎസ് സിഇ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം? എങ്ങനെ എളുപ്പത്തില്‍ പാസ്സാകാം? പുതിയ നഴ്സുമാര്‍ അറിയാന്‍ ഒരു വിദേശ നഴ്സ് പറയുന്നതിങ്ങനെ

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബ്ജക്ടീവ് സ്ട്രക്ച്ചറല്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ എക്സാമിനേഷന്‍ അഥവാ ഒ എസ് സി ഇ എന്നത് ഏതൊരു ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകനും അവരുടെ ഡിഗ്രി തലത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പാസ്സാകേണ്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ്. അതേസമയം ഒരു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ കൂടിയാണിത്. എന്തെന്നാല്‍, ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നൈപുണ്യത്തേയാണ്. മാത്രമല്ല, പരീക്ഷകന്‍ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതിനാല്‍ അത് ഏതുവിധേനയും പാസ്സായേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ഒ എസ് സി ഇ ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഒ എസ് സി ഇ ആണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ പോകുന്നത് എന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം, ക്ലിനിക്കല്‍ ഒ എസ് സി ഇ, കമ്മ്യുണിക്കേഷന്‍ ഒ എസ് സി ഇ തുടങ്ങിയ നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒ എസ് സി ഇ കള്‍ നിലവിലുണ്ട്.

ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഒ എസ് സി ഇ യാണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായാല്‍ പിന്നെ അതിനായുള്ള പഠനവും പരിശീലനവും തുടരാം. ഒ എസ് സി ഇ യ്ക്ക് പോകുമ്പോള്‍ പക്ഷെ ഏത് നൈപുണ്യമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ കഴിയില്ല. ഒരു പരീക്ഷക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ കഴിയാത്തതുപോലെയാണ് ഇതും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നൈപുണ്യങ്ങളും ആവര്‍ത്തിച്ച് കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുക.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനത്തിന് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് വ്യക്തമായ ഒരു ഘടന ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. അതില്‍ ആദ്യത്തേത് നിങ്ങളെ രോഗിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ എന്തിനാണ് രോഗിയുടെ അടുത്ത് വന്നതെന്നും, നിങ്ങള്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്നും അവരോട് വിശദീകരിക്കണം. അതിനു ശേഷം രോഗിയുടെ സമ്മതം നേടണം. ഇത്തരത്തില്‍ ദൈനംദിന ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഘടന രൂപീകരിച്ച് പരിശീലനം തുടരുക.

അടുത്തതായി ഏറ്റവും ആവശ്യമായത്, ഒ എസ് സി ഇ യില്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവര്‍ത്തിയുടെയും യുക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പരീക്ഷകനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തികച്ചും നിശബ്ദമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല ഒ എസ് സി ഇ. നിങ്ങള്‍ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പും നിങ്ങള്‍ എന്തുചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്നും അത് എന്തിനാണെന്നും പരീക്ഷകനോട് വിശദീകരിക്കുക. അതേസമയം പരീക്ഷകനും ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചേക്കാം അതില്‍ പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല.

നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ആരെങ്കിലും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാവുന്നപ്പോള്‍ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് നൈപുണ്യം നിങ്ങള്‍ കാണിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് ഒരു പരീക്ഷാ അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല, മറിച്ച് യഥാര്‍ത്ഥ രോഗികളിലാണ്. ഇതും പരിഭ്രമം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.

ഇവിടെ, പരീക്ഷകനെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന അംഗമായോ, അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശിയായോ സങ്കല്പിപ്പ്കുകയും പരീക്ഷകന്റെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് പരിഭ്രമം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ സഹപാഠിയേയോ സുഹൃത്തിനേയോ പരീക്ഷകനാക്കി പരിശീലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ നൈപുണ്യം മാത്രമല്ല, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സ്വയം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതും ഒ എസ് സി ഇയെ സംബന്ധിച്ച് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെളിപുരളാത്ത വൃത്തിയുള്ള യൂണിഫോം ധരിച്ച് മാത്രം ഒ എസ് സി ഇ യ്ക്ക് പോവുക. നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാഡ്ജുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവയും ധരിക്കാന്‍ മറക്കരുത്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category