1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ലിവര്‍പൂളിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് മെയ്ന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ലിവര്‍പൂളിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് മെയ്ന്‍ ഷെഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരും, ഷെഫ് ജോലിയില്‍ മികവ് തെളിയിച്ചവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. മികച്ച ശമ്പളവും കമ്പനി വക താമസസൗകര്യവും ലഭ്യമായിരിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസില്‍ അയക്കാവുന്നതാണ്.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക;07809543247: 07956265659

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam