1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

പാലാ എറണാകുളം റോഡ് സൈഡില്‍ ഒരേക്കര്‍ സ്ഥലം വില്പ്നയ്ക്ക്; വീട് വില്ക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൊത്തമായും ചില്ലറയായും വാങ്ങാം

Britishmalayali
kz´wteJI³

പാലാ എറണാകുളം റോഡ് സൈഡില്‍ ഒരേക്കര്‍ സ്ഥലം വില്പ്പനയ്ക്ക്. കുടയക്കച്ചിറയ്ക്ക് സമീപമാണ് മെയ്ന്‍ റോഡിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന 1 ഏക്കര്‍ 19 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്ഉള്ളത്‌.
 
വീട് വില്ക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൊത്തമായും ചില്ലറയായും  തിരിച്ചും കൊടുക്കും. റോഡ് സൗകര്യവും, വെള്ളവും ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കാന്‍ അനുയോജ്യമാണ്.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക്; 00919744782746, 00447897357253 നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category