1 GBP = 99.60INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ട്രെയിനി ആയി ജോലി നോക്കുന്ന യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ പഠിച്ചതിനുശേഷം ഇപ്പോള്‍ NHS ഇല്‍ Trainee Biomedical Scientist ആയി ജോലി നോക്കുന്ന 26 1/2 വയസുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍പെട്ടതും Ukപൗരത്വം ഉള്ളതും ആയ യുവാവിന് വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.UKയില്‍ ജോലിയുള്ള യുവതികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.contact no.07565797016

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category