1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുബായില്‍ അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. വെളുത്ത നിറമുള്ള യുവാവിന് 29 വയസാണ് പ്രായം. കോതമംഗലം രൂപതയില്‍ വണ്ണപ്പുറം തോടുപുഴയിലാണ് വീട്. യുകെയിലോ നാട്ടിലോ ഉള്ള നഴ്‌സുമാരില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ബന്ധപ്പെടെണ്ട നമ്പര്‍: 07891819402, 9497794226

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category