1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

വിരഹം =- കവിത

Britishmalayali
അനില്‍ മാതിര സറെ

സ്‌നേഹക്കടല്‍ വറ്റി 
വിരഹത്തിന്‍ മരുഭൂമി ചുട്ടു പഴുത്തു 
പ്രണയ മഴ തോര്‍ന്നു 
കണ്ണീരിന്‍ സങ്കടക്കടല്‍ അലയടിച്ചു 

ഇണക്കിളികള്‍ കൂടു വിട്ടു 
ദുഖത്തിന്‍ തിരമാല കരയെടുത്തു 
പ്രേമക്കനല്‍ എരിഞ്ഞമര്‍ന്നു 
കലഹപേക്കോലങ്ങള്‍ തുള്ളിയുറഞ്ഞു 

പൈതങ്ങള്‍ വാത്സല്യ തേന്‍ പകര്‍ന്നു
ചക്രവാളങ്ങള്‍ പിന്നെയും ഇരുണ്ടു വെളുത്തു 
പ്രണയം തീയായി മേഘക്കനലായി 
സ്‌നേഹം മഴയായി ഹൃദയ തുടിയായി

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam