1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

മതിരേശ്വരി -കവിത

Britishmalayali
അനില്‍ മതിര സറെ

ണപ്പുല്ലിന്‍ കടല്‍ കടന്നു
കാണിപൊന്നിന്‍ കാഴ്ച വയ്ക്കാന്‍
ജനസഹസ്രം നോമ്പ് നോക്കി
മതീരദേവിയെ കൈ തൊഴുന്നേന്‍

കാടും മേടും കുന്നും കയറി
പുഴയും വയലും മുള്ളും ചവുട്ടി
ഞങ്ങള്‍ വരുന്നേ നിന്റെ മുന്നില്‍
പീടികദേവി വണങ്ങിടുന്നേന്‍

കുത്തിയോട്ട പാട്ടുപാടി
താലപ്പൊലി താലവുമായി
എത്തി നിന്റെ തിരുനടയില്‍
തമ്പുരാട്ടീ കുമ്പിടുന്നേന്‍

സ്‌നേഹദായികേ നാദരൂപിണി
സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥസാധികേ കാത്തിടണേ
സംഹാരദുര്‍ഗ്ഗേ തേജസ്വരൂപിണി
വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റീടനെ

മതിര ദേവീ കുമ്പിടുന്നേന്‍
വരമരുളണേ കൈതൊഴുന്നേന്‍

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam