1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

പുഴയും കടലും- =കവിത

Britishmalayali
അനില്‍ മതിര സറെ

കോടമഞ്ഞിന്‍ കൂട്ടുകൂടി
സ്‌നേഹപൂം ശരവുമായി
കണ്ണാടി പുഴ... താന്തോന്നിപ്പുഴ...
ആഴി തേടി യാത്രയായി 
 
ചിറ്റോല കിളി പാടി
മാരിപ്പൂങ്കുയില്‍ ഏറ്റു പാടി
പ്രണയ തേന്‍പുഴ...കള്ളി പൂമ്പുഴ ...
നാണത്താല്‍ കവിള്‍ ചുവന്നു

കുന്നില്‍ സൂര്യന്‍ മുഖം പൊത്തി
വെയില്‍ വെള്ള പട്ടുടുത്തു
പാല്‍ക്കടല്‍ കാത്തു നിന്നു
പുഴയെത്തി തിര കവര്‍ന്നു

മാനത്തിന്‍ മനം നിറഞ്ഞു
മഴയായി പെയ്തിറങ്ങി
പുഴയാകെ മിഴി കവര്‍ന്നു
കടലെല്ലാം മതി മറന്നു

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam