1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

ബാംഗ്ലൂരില്‍ എംഎന്‍സിയില്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ചിനിയറായ റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബാംഗ്ലൂരില്‍ എംഎന്‍സിയില്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലിചെയ്യന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ( എം ടെക്), എറണാകുളം അതിരൂപത  ക്രിസ്ത്യന്‍ റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് ( 28 വയസ്) യുകെയിലോ  യൂറോപ്പിലോ സെറ്റില്‍ ആയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിയ്ക്കുന്നൂ..00919895403799
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category