1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

സന്ദര്‍ലാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അരുണിന്റെ രണ്ടാം ചരമ വാര്‍ഷികം ഇന്ന്

Britishmalayali
kz´wteJI³

തൊടുപുഴ സ്വദേശിയും സണ്ടര്‍ലന്‍ഡ് മലയാളിയും ആയിരുന്ന അരുണ്‍ നെല്ലിക്കാനാത്തലിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികം ഇന്ന്. പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും..
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category