1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

മസ്‌ക്കറ്റില്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കണ്‍ട്രോളറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌

Britishmalayali
kz´wteJI³

സ്‌ക്കറ്റില്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കണ്‍ട്രോളറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കോതമംഗലം രൂപതയില്‍പ്പെട്ട തൊടുപുഴയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു. എംകോം/ എംബിഎ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 30 വയസ്, ഉയരം - അഞ്ചടി എട്ടിഞ്ച്. യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 07979570157, 009689106218

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category