1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടറായി ജോലി നോക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുര്‍വേദ ഡോക്ടറായി ജോലി നോക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലക്കാരിയായ യുവതി തളിപ്പറമ്പില്‍ ജോലി നോക്കുന്നു. 30 വയസുകാരിയായ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 167 സെന്റി മീറ്റര്‍ ആണ് ഉയരം. കേരളത്തിലോ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലോ ഉളള യുവാക്കള്‍ക്കും മുന്‍ഗണന.വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: = 07403355351(UK)Jose- +919446454159

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category