1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

സാങ്കേതിക തകരാർ; അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറൽ റിസർവ് പെയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം തകർന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ; മരവിച്ചത് മൂന്ന് ട്രില്ല്യൺ ഡോളറിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ

Britishmalayali
kz´wteJI³

വാഷിങ്ടൺ: സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറൽ റിസർവ് പെയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം തകർന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ. ഫെഡറൽ റിസർവ്് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ദൈനംദിന ംനടക്കുന്ന മണി ട്രാൻസാക്ഷനിൽ മൂന്ന് ട്രില്ല്യൺ ഡോളറിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നിലച്ചു പോയത്. ബുധനാഴ്ച ഫെഡറൽ റിസർവ് സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പിഴവു മൂലം ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവീസുകളേയും ബാധിച്ചു.

മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം തകരാറിലായപ്പോൾ യുഎസ് ബാങ്കുകളുടെയും സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെയും നട്ടെല്ല് ഒടിഞ്ഞു. ഫെഡ് വയർ വഴി ദിവസേന 3.3 ട്രില്ല്യൺ ഡോളറിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ദിവസേന നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിൽ പേ ചെയ്ക്, ടാക്‌സ് റീഫണ്ട്, ബിൽപേയ്‌മെന്റ് തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം പണ വിനയോഗത്തെയും ബാധിക്കുക ആയിരുന്നു. ഫെഡ് വെയർ, ഫെഡ്എയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ സർവീസുകൾ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category