1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടന്‍ എന്‍എച്ച്എസില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന, 29 വയസ് പ്രായമുള്ള ക്രസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇമെയില്‍ : [email protected] 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category