1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

മനോഹരമായി ചിത്രം വരയ്ക്കുവാന്‍ സാധിച്ചെങ്കില്‍ എന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ എങ്ങും പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ പഠിക്കാന്‍ ഇതാ അവസരം

Britishmalayali
kz´wteJI³

കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈനായി ചിത്രരചന (drawing & painting) പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു സുവര്‍ണാവസരം. ഒരു മണിക്കൂര്‍ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകള്‍. നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. 


കൊച്ചിന്‍ കലാഭവനില്‍ നിന്നും പെയിന്റിംഗും ചുവര്‍ചിത്ര കലയും (kerala mural painting) ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ ശ്രീജാ വിശ്വനാഥാണ് ക്ലാസ്സുകള്‍ എടുക്കുന്നത്. 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category