1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

കൗണ്‍സിലര്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കേരളത്തില്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു. 32 വയസ്. m4marry id -4495952

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: +918943472707, Email: [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category