1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഹിന്ദു വരന് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു; യുകെയില്‍ വരുവാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞ ബാധ്യതകള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദു വരന്‍. 52 വയസ്, യുകെയില്‍ വരുവാന്‍ താല്‍പര്യം ഉണ്ട്. റിസോര്‍ട്ട് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബികോം പാസായിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07585926494

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category