1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

ജോര്‍ജിയയില്‍ എംബിബിഎസിനു പഠിക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിയ്ക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ജോര്‍ജിയയില്‍ എംബിബിഎസ് അവസാന സെമസ്റ്ററിനു പഠിക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിയ്ക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു. 23 വയസ്, അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് ഉയരം. വെളുത്ത നിറം. യുകെ പൗരത്വം നേടിയ പ്രൊഫഷണല്‍സില്‍ നിന്നുമാണ് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07400904442, +919446228024

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category