1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാര്‍ത്തോമാ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യനായ വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാര്‍ത്തോമാ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യനായ വരനെ തേടുന്നു. 34 വയസ്, 35-36 വയസുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മലയാളി ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നാണ് വരനെ തേടുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: John Abraham - +965 66372958

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category