1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈഴവ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്‍എച്ച്എസില്‍ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈഴവ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 25 വയസുള്ള യുവതിക്ക് 150 സെ.മി ആണ് ഉയരം. യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള യുവാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 27 നും 30 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള യുവാക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍:07741410955

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category