1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്ന യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

റണാകുളം ജില്ലയിലെ കോലഞ്ചേരിയില്‍ സാമാന്യം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് ക്രിസ്ത്യന്‍ കുടുംബത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 27 വയസ്, അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് ഉയരം. വെളുത്ത നിറം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബി ടെക്, എംബിഎ. യുകെയില്‍ പിജി ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ഥിരജോലിയുമുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07825004858

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category